Clio Biologi

Interaktiv ämnesportal i biologi för åk 7–9 från Bonnier Education
Digitalt lärande – inte bara text och bilder

Allt till biologi

Portalen innehåller ett brett utbud av undervisningsmaterial och allt från klassiska laborationer och fältförsök till interaktiva övningar. Låt eleverna lära sig om till exempel evolutionsteorin, ekologi och mikroorganismer på ett helt nytt sätt.

Lär dig mer om Clio Biologi

Aktuellt innehåll

Ämnesportalen är alltid uppdaterad med relevanta artiklar och innehåll som underlättar undervisning av aktuell forskning och forskningsframsteg.

Se vilka mer fördelar digital undervisning kan ge dig

Hållbarhetsperspektiv

Clio Biologis material ger eleven ett miljöperspektiv och fokuserar mycket på hur de själva kan vara med och bidra till ett hållbart samhälle.

Läs mer om hållbar utveckling

Interaktivitet

Med Clio Biologi blir ämnet mer levande. Med hjälp av interaktiva modeller beskrivs begrepp inom biologi vilket gör lärandet roligt och enkelt.

Mer om våra interaktiva ämnesportaler
Komplettera med Clio Uppföljning

Clio Onlines interaktiva och självrättande system med uppgifter för elever i grundskolan består i dag av Clio Uppföljning för högstadiet. Systemet summerar och ger formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper. Uppgifterna är kopplade till våra digitala ämnesportaler och baserade på läroplaner och kunskapskrav. Clio Uppföljning är utformat för att spara din tid – systemet rättar automatiskt uppgifterna och hjälper dig att utvärdera dina elevers ämneskunskaper.

Intresserad av andra NO-ämnen?