Clio Biologi

Interaktiv ämnesportal i biologi för åk 7–9 från Bonnier Education
Digitalt lärande – inte bara text och bilder

Allt till biologi

Portalen innehåller ett brett utbud av undervisningsmaterial och allt från klassiska laborationer och fältförsök till interaktiva övningar. Låt eleverna lära sig om till exempel evolutionsteorin, ekologi och mikroorganismer på ett helt nytt sätt.

Lär dig mer om Clio Biologi

Aktuellt innehåll

Ämnesportalen är alltid uppdaterad med relevanta artiklar och innehåll som underlättar undervisning av aktuell forskning och forskningsframsteg.

Se vilka mer fördelar digital undervisning kan ge dig

Hållbarhetsperspektiv

Clio Biologis material ger eleven ett miljöperspektiv och fokuserar mycket på hur de själva kan vara med och bidra till ett hållbart samhälle.

Läs mer om hållbar utveckling

Interaktivitet

Med Clio Biologi blir ämnet mer levande. Med hjälp av interaktiva modeller beskrivs begrepp inom biologi vilket gör lärandet roligt och enkelt.

Mer om våra interaktiva ämnesportaler
Komplettera med Clio Uppföljning och Clio Prov

Clio Uppföljning

Summera och få formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med vårt självrättande system för högstadiet baserat på läroplanen och kunskapskraven.

Läs mer om Clio Uppföljning

Clio Prov

Våra självrättande prov för högstadiet utgår från de nationella kunskapskraven. De kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som underlag när du bedömer elevernas kunskapsnivå.

Läs mer om Clio Prov
Intresserad av andra NO-ämnen?