Clio Geografi

Interaktiv ämnesportal i geografi för åk 7–9 från Bonnier Education
Digitalt lärande – inte bara text och bilder

Allt till Geografi

Våra redaktörer skapar mängder av material och aktiviteter kring bl.a. geografiska informationssystem, aktuella hållbarhetsfrågor och fältstudier.

Lär dig mer om Clio Geografi

Alltid relevant innehåll

Clio Geografi är alltid uppdaterad med relevanta artiklar och innehåll skrivna av våra egna ämnesredaktörer. Detta underlättar undervisning av geografi som relaterar till aktuella händelser och du har alltid uppdaterat material till dina lektioner.

Se vilka mer fördelar digital undervisning kan ge dig

Fältstudier

Clio Geografi erbjuder en stor variation av fältstudier som kan användas i miljöer överallt i Sverige, antingen med en smartphone eller med penna och papper. Fältstudierna är progressiva i svårighetsgrad genom de olika årskurserna.

Interaktivitet

Portalens många texter, bilder och medielänkar gör geografiundervisning levande för eleven, vilket stärker och motiverar elevens kunskaper i ämnet. Clio Geografi innehåller även interaktiva kartor och fortlöpande uppdaterade tabeller och artiklar.

Mer om våra interaktiva ämnesportaler
Komplettera med Clio Uppföljning

Clio Onlines interaktiva och självrättande system med uppgifter för elever i grundskolan består i dag av Clio Uppföljning för högstadiet. Systemet summerar och ger formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper. Uppgifterna är kopplade till våra digitala ämnesportaler och baserade på läroplaner och kunskapskrav. Clio Uppföljning är utformat för att spara din tid – systemet rättar automatiskt uppgifterna och hjälper dig att utvärdera dina elevers ämneskunskaper.