Clio Geografi

Interaktiva ämnesportaler i geografi för åk 4–6 och åk 7–9 från Bonnier Education
Digitalt lärande – inte bara text och bilder

Allt till Geografi

Våra redaktörer skapar mängder av material och aktiviteter kring bl.a. geografiska informationssystem, aktuella hållbarhetsfrågor och fältstudier.

Lär dig mer om Clio Geografi

Alltid relevant innehåll

Clio Geografi är alltid uppdaterad med relevanta artiklar och innehåll skrivna av våra egna ämnesredaktörer. Detta underlättar undervisning av geografi som relaterar till aktuella händelser och du har alltid uppdaterat material till dina lektioner.

Se vilka mer fördelar digital undervisning kan ge dig

Fältstudier

Clio Geografi erbjuder en stor variation av fältstudier som kan användas i miljöer överallt i Sverige, antingen med en smartphone eller med penna och papper. Fältstudierna är progressiva i svårighetsgrad genom de olika årskurserna.

Interaktivitet

Portalernas många texter, bilder och medielänkar gör geografiundervisning levande för eleven, vilket stärker och motiverar elevens kunskaper i ämnet. Clio Geografi innehåller även interaktiva kartor och fortlöpande uppdaterade tabeller och artiklar.

Mer om våra interaktiva ämnesportaler

Clio Uppföljning

Summera och få formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med vårt självrättande system för högstadiet baserat på läroplanen och kunskapskraven.

Läs mer om Clio Uppföljning

Clio Prov

Våra självrättande prov för högstadiet utgår från de nationella kunskapskraven. De kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som underlag när du bedömer elevernas kunskapsnivå.

Läs mer om Clio Prov