Clio Historia

Interaktiv ämnesportal i historia för åk 7–9 från Bonnier Education
Digitalt lärande – inte bara text och bilder

Allt till Historia

Med Clio Historia får du fantastiska möjligheter att bedriva allsidig och involverande undervisning. Portalens många texter, bilder och medielänkar gör historieundervisning levande för eleven, vilket stärker och motiverar elevens kunskaper i ämnet.

Lär dig mer om Clio Historia

Alltid relevant innehåll

Clio Historia är alltid uppdaterad med relevanta texter skrivna av våra egna ämnesredaktörer. Detta underlättar undervisning av historia som relaterar till aktuella händelser och du har alltid uppdaterat material till dina lektioner. Våra redaktörer skapar även mängder av material och aktiviteter om historiebruk, historiska källor och källkritik.

Se vilka mer fördelar digital undervisning kan ge dig

Anpassa undervisningen

Alla texter på Clio Historia finns i en lätt och en svår version för att passa elevens läsnivå. Det finns även ett speciellt teckensnitt anpassat för elever med dyslexi och en högläsningsfunktion där eleverna själva kan välja den hastighet som passar dem bäst.

Lär dig mer om våra lättlästa alternativ

Historiebruk

Ge eleverna kunskap om historierna bakom historia. Hur blir historia till och hur kommer källor till? Clio Historia lägger fokus på begreppen kontinuitet och förändring samt underlättar undervisningen om historiebruk.

Komplettera med Clio Uppföljning och Clio Prov

Clio Uppföljning

Summera och få formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med vårt självrättande system för högstadiet baserat på läroplanen och kunskapskraven.

Läs mer om Clio Uppföljning

Clio Prov

Våra självrättande prov för högstadiet utgår från de nationella kunskapskraven. De kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som underlag när du bedömer elevernas kunskapsnivå.

Läs mer om Clio Prov