Clio Religionskunskap

Interaktiv ämnesportal i religionskunskap för åk 4–6 och åk 7–9 från Bonnier Education
Digitalt lärande – inte bara text och bilder

Allt till Religionskunskap

Allt du behöver för komplett digital undervisning i Religionskunskap. Clio Religionskunskap innehåller undervisningsmaterial som behandlar t.ex. livsåskådning, reflektion och identitet samt ett brett utbud av interaktiva övningar som utvecklar elevernas förmågor i ämnet.

Lär dig mer om Clio Religionskunskap

Alltid relevant innehåll

Clio Religionskunskap är alltid uppdaterad med relevanta texter. Detta underlättar undervisning av religionskunskap som relaterar till religionernas roll i aktuella politiska skeenden och konflikter och du har alltid uppdaterat material till dina lektioner.

Se vilka mer fördelar digital undervisning kan ge dig

Anpassa undervisningen

Alla texter på Clio Religionskunskap finns i en lätt och en svår version för att passa elevens läsnivå. Det finns även ett speciellt teckensnitt anpassat för barn som har dyslexi och en högläsningsfunktion där eleverna själva kan välja den hastighet som passar dem bäst.

Lär dig mer om våra lättlästa alternativ

Färdiga terminsplaneringar

Clio Religionskunskap innehåller massor av färdiga terminsplaneringar. Undervisa om allt från etiska dilemman till humanism och världsreligionerna. Med hjälp av planeringsverktyget kan du bygga ihop en planering som passar dig och dina elever.

Läs mer om våra färdiga terminsplaneringar
Komplettera med Clio Uppföljning

Clio Onlines interaktiva och självrättande system med uppgifter för elever i grundskolan består i dag av Clio Uppföljning för högstadiet. Systemet summerar och ger formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper. Uppgifterna är kopplade till våra digitala ämnesportaler och baserade på läroplaner och kunskapskrav. Clio Uppföljning är utformat för att spara din tid – systemet rättar automatiskt uppgifterna och hjälper dig att utvärdera dina elevers ämneskunskaper.