Clio Religionskunskap

Interaktiva ämnesportaler i religionskunskap för åk 4–6 och åk 7–9 från Bonnier Education
Digitalt lärande – inte bara texter och bilder

Allt till religionskunskapen

I portalerna hittar du allt du behöver för en komplett digital undervisning i religionskunskap. Materialet behandlar till exempel livsåskådning, reflektion och identitet, och innehåller ett brett utbud av interaktiva aktiviteter som utvecklar elevernas förmågor i ämnet.

Lär dig mer om Clio Religionskunskap

Alltid relevant innehåll

Med Clio Religionskunskap har du alltid tillgång till uppdaterat material som du kan använda på dina lektioner. Det här gör att det blir enklare för dig att undervisa om religionernas roll i aktuella politiska skeenden och konflikter.

Se fördelarna med digital undervisning

Anpassa undervisningen

Alla texter på Clio Religionskunskap finns i en lätt och en svår version för att passa elevens läsnivå. Det finns även ett speciellt teckensnitt anpassat för barn som har dyslexi och en högläsningsfunktion där eleverna själva kan välja den hastighet som passar dem bäst.

Lär dig mer om våra lättlästa alternativ

Färdiga terminsplaneringar

Clio Religionskunskap innehåller massor av färdiga terminsplaneringar. Undervisa om allt från etiska dilemman till humanism och världsreligionerna. Med hjälp av planeringsverktyget kan du bygga ihop en planering som passar dig och dina elever.

Läs mer om våra färdiga terminsplaneringar
Komplettera med Clio Uppföljning och Clio Prov

Clio Uppföljning

Summera och få formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med vårt självrättande system för högstadiet baserat på läroplanen och kunskapskraven.

Läs mer om Clio Uppföljning

Clio Prov

Våra självrättande prov för högstadiet utgår från de nationella kunskapskraven. De kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som underlag när du bedömer elevernas kunskapsnivå.

Läs mer om Clio Prov