Clio Svenska & Svenska som andraspråk

Interaktiv ämnesportal i svenska för åk 7–9 från Bonnier Education
Digitalt lärande – inte bara text och bilder

Alltid relevant innehåll

Clio Svenska och Clio Svenska som andraspråk är alltid uppdaterade med relevanta artiklar och innehåll som underlättar undervisning av aktuella händelser i världen.

Se vilka mer fördelar digital undervisning kan ge dig

Färdiga terminsplaneringar

Spara tid med våra färdiga terminsplaneringar. Clio Onlines planeringar utgår från läroplanen och är anpassade till att göra lärande roligt och engagerande för dig och dina elever.

Läs mer om våra färdiga terminsplaneringar

Grammatik

Portalerna har ett brett utbud av grammatiska övningar med fokus på stavning, ordklasser och satslära. I Clio Svenska som andraspråk förklaras dessutom uttryck och begrepp mer ingående.

Anpassad undervisning

Anpassa enkelt undervisningen för elever på olika nivåer. Både Clio Svenska och Clio Svenska som andraspråk är utrustade med uppläsningsfunktion, lätt/svår textnivå samt ett teckensnitt speciellt anpassat till dyslektiker.

Lär dig mer om våra lättlästa alternativ
Clio Svenska som andraspråk på köpet

När du abonnerar på Clio Svenska får du även tillgång till Clio Svenska som andraspråk. Portalen går hand i hand med vår portal Clio Svenska. Aktiviteterna är desamma, men uttryck och företeelser förklaras mer i SVA-portalen. Det går alltså lika bra att använda Clio Svenska som andraspråk separat som i den ordinarie svenskundervisningen, tillsammans med Clio Svenska. Det gör att alla elever kan tillgodose sig samma kunskapsinnehåll, men på en nivå som passar varje individ.

Komplettera med Clio Quiz

Clio Träning

Vårt självrättande system gör det möjligt för eleverna att träna sina språkliga och grammatiska färdigheter och få direkt feedback.

Clio Uppföljning

Summera och få formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med vårt självrättande system för högstadiet baserat på läroplanen och kunskapskraven.

Clio Prov

Våra självrättande prov för högstadiet utgår från de nationella kunskapskraven. De kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som underlag när du bedömer elevernas kunskapsnivå.