Slipp tidskrävande rättningsarbete

I Clio Quiz finns Clio Träning som ger dig tillgång till självrättande uppgifter till svenska och engelska.
Låt Clio Träning hjälpa dig

Spara tid

Clio Träning innehåller mängder av interaktiva uppgifter för svenska och engelska, som du snabbt och enkelt kan dela ut som läxor till dina elever. Rättningsarbetet tar Clio Träning hand om.

Interaktiv plattform som fungerar överallt

Alla uppgifter utgår ifrån samma interaktiva och responsiva plattform. Det gör att eleverna har tillgång till de olika uppgifterna både hemifrån och i skolan – på mobil, läsplatta eller dator.

Följ dina elevers progression

Som lärare kan du följa elevernas utveckling direkt, eftersom Clio Träning uppdateras i realtid. Det gör också att eleven kan se sitt resultat direkt när hen är klar med en uppgift.

Anpassa och skapa egna uppgifter

I Clio Träning kan du justera uppgifterna, bland annat genom att ändra tidsramen och anpassa innehållet efter elevernas individuella kunskaper. Du kan även lägga in egna uppgifter.

Prova en demoversion av Clio Träning

Testa våra ämnesportaler gratis i 30 dagar

Clio Träning

Clio Träning gör det möjligt för dina eleverna att öva sina språkliga och grammatiska färdigheter. Eftersom systemet är självrättande får de direkt feedback på sina svar.

Clio Uppföljning

Summera och få formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med hjälp av vårt självrättande system för högstadiet. Det är baserat på läroplanen och kunskapskraven.

Clio Prov

Våra självrättande prov för högstadiet utgår från de nationella kunskapskraven. De kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som bedömningsunderlag.