Slipp tidskrävande rättningsarbete

Lär dig mer om vårt interaktiva och självrättande system med uppgifter till svenska och engelska
Låt Clio Träning hjälpa till

Spara tid

Clio Träning innehåller massor av interaktiva uppgifter för Svenska och Engelska. Med systemet kan du snabbt och enkelt dela ut uppgifter och läxor till dina elever. Rättningsarbetet tar Clio Träning hand om.

En interaktiv plattform som fungerar överallt

Alla uppgifter i systemet utgår ifrån samma interaktiva och responsiva plattform. Clio Träning ger eleverna snabb tillgång till de olika uppgifterna både hemifrån och i skolan – på mobil, läsplatta eller dator.

Följ med i dina elevers progression

Som lärare kan du följa elevernas utveckling direkt i plattfomen som uppdateras i realtid. När är en uppgift är klar kan eleven direkt se sitt personliga resultat i portalen.

Anpassa och skapa dina egna uppgifter

Systemet gör det också möjligt för dig att göra förändringar, bland annat genom att anpassa tidsram och innehåll i förhållande till elevernas individuella nivåer. Du kan även lägga in egna interaktiva och självrättande uppgifter i systemet.

Prova Clio Träning utan inlogg