Få in digital kompetens i undervisningen

Vi har redan många aktiviteter och texter som möter läroplanens nya mål

Uppdaterad läroplan

Vi förstår att det är mycket nytt som ska in i undervisningen i och med den reviderade läroplanen. Därför har vi samlat massor med texter och aktiviteter från våra portaler som möter de nya kraven på digital kompetens.

Dyk in i spännande och inspirerande material för samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk och teknik. Clio digitala format gör det lätt att aktivera eleverna så att de får träna sina digitala kompetenser ännu mer.

Samhällskunskap

Svenska och svenska som andraspråk