Clio Biologi

Vi är fyllda med spänning och förväntan inför vår nya biologiportal som blir tillgänglig för alla högstadielärare i höst. Här får du en liten inblick i vad som kommer att finnas på Clio Biologi när ridån går upp.

Ett komplett läromedel
Biologiportalen är ett komplett läromedel som täcker allt det centrala innehållet för ämnet biologi. Det betyder att när eleverna arbetar med texterna och aktiviteterna i portalen kommer de stegvis att nå kunskapskraven som ska vara uppfyllda i slutet av årskurs 9.  

Portalens uppbyggnad och innehåll
Alla texter är multimodala, vilket ger eleverna flera olika metoder till att lära sig mer om biologi. Texterna har också interaktiva läsguider som hjälper eleverna med deras läsförståelse. Läsguiderna hjälper även eleverna med de naturvetenskapliga begrepp som de ska lära sig. 

På portalen finns texter, aktiviteter och planeringar för områden som rör ekologi och kretslopp, biologi i samhället, evolution, kroppen, genetik och genteknik, djur, växter, organismer, sexualkunskap och mycket mer. Här är några exempel på aktivitetstyper:

·      Laborationer

·      Fältstudier

·      Undersökande uppgifter

·      Muntlig kommunikation

·      Dramaövningar

·      Skrivuppgifter 

Spännande teman
Ett av de områden som vi verkligen ser fram emot att visa dig är Biologi i samhället, som behandlar områdena hållbarhet och bioteknik. Eleverna får lära sig vad begreppet hållbarhet står för och vad hållbar produktion är. De får till exempel bekanta sig mer med certifieringen Fairtrade. 

Området Bioteknik innehåller texter och aktiviteter om genmodifiering. Eleverna får till exempel ta ställning till om det ska vara lagligt med att sälja genmodifierade matvaror som till exempel klonat kött.  

Hur kan jag prova?
Vi är väldigt stolta över vår biologiportal och du kan prova den helt gratis efter lanseringen i höst. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan för att hänga med i de spännande stegen fram till premiären av ämnesportalerna!

Prova helt kostnadsfritt!
Undervisar du i andra NO-ämnen?