Lättläst alternativ till alla ämnestexter

I Clio Onlines ämnesportaler får du som lärare inbyggda stödfunktioner som underlättar läsförståelsen och gör det lättare att inkludera alla elever i undervisningen.

Samma innehåll – lättare text
Till alla Clio Onlines ämnestexter finns det förutom den vanliga texten även en lättläst textversion. Den lätta texten är tänkt för elever som behöver ett enklare språk för att förstå innehållet och därmed ämnet. Det kan handla om elever som inte har bott så länge i Sverige och som därför inte har ett utbyggt ordförråd. Även elever med dyslexi som ofta har svårt med avkodningen eller elever med andra språkliga funktionsnedsättningar kan bli hjälpta av en lättläst text. Ibland är det ämnets svårighetsgrad som är avgörande för vilken text som passar varje elev.

Vad är lättläst text?
Lättläst innebär bland annat att texterna har ett lite enklare och mer vardagsnära språk. Meningarnas längd och ordföljd är också anpassade, och den lätta texten har ofta fler tydliggörande exempel. När en elev väljer den lättlästa texten innebär det inte att eleven lär sig mindre, eftersom de nyckelord som hör till området även finns med i den lätta texten. På så vis ser eleven vilka begrepp som hen ska koncentrera sig på att förstå och lära sig. Så oavsett vilken text eleverna i klassen väljer att läsa, får de ändå samma ämneskunskaper.

Skillnaden med att ha den lätta texten är i stället att fler elever får chans att tillgodogöra sig innehållet. Genom att också använda sig av läsguiderna som finns till alla texter kan eleven få ytterligare stöttning för sin läsförståelse.

LÄS OCKSÅ: Vad är läsguider?

Läsguiderna bygger på läsförståelsestrategier före, under och efter läsningen. De är även anpassade till den svåra och lätta textversionen, genom att det är fler korta skrivuppgifter i den svåra och fler övningar till den lätta versionen. Förutom dessa stödfunktioner finns även möjlighet att lyssna på alla texter. Samtliga individuella anpassningar kan enkelt användas i klassrummet, vilket också ökar möjligheten till ett inkluderande arbetssätt. 

Hur provar jag?
Du kan prova våra digitala ämnesportaler helt gratis i 30 dagar vid vår lansering i höst. Klicka på länken nedan för att anmäla dig.

Prova gratis i 30 dagar