En smygtitt på Clio Historia

Vi väntar med stor spänning på september då vår digitala historieportal lanseras och blir tillgänglig för dig och alla andra högstadielärare att pröva på.

Komplett läromedel till historieundervisning
Clio Historia är ett komplett läromedel där allt centralt innehåll behandlas och alla kunskapskrav kan testas med hjälp av olika typer av aktiviteter. Genom att arbeta med våra texter och aktiviteter kan eleverna öva på de förmågor som historieämnet syftar till att utveckla hos eleverna.

Läs också: Vad är en digital ämnesportal?

Uppbyggnad och innehåll
Historieportalen kommer till en början att innehålla massor av texter och många olika aktiviteter som du kan använda i ditt klassrum. De olika texterna har dessutom interaktiva läsguider där eleverna kan kontrollera sin läsförståelse och öva begreppskunskap för att stärka lärande.

Våra aktiviteter låter eleverna uppleva historieämnet och utveckla sina färdigheter på flera olika sätt. Portalen innehåller bland annat:

  • Diskussionsuppgifter
  • Skrivuppgifter
  • Uppgifter om källkritik
  • Uppgifter som behandlar historiebruk

Nya grepp om historien
Clio Historia är inte en traditionell lärobok på nätet. Portalen ger eleverna möjlighet att arbeta aktivt med både traditionella och nya aktuella teman i historieämnet och ger dig som lärare möjlighet att differentiera mer och därmed möta elevers olika behov.

Prova helt gratis
Anmäl dig nedan för att prova Clio Historia och våra andra digitala ämnesportaler helt gratis vid lanseringen i höst.

Prova gratis i 30 dagar