Slipp tidskrävande rättningsarbete

Lär dig mer om vårt interaktiva och självrättande system som ger eleverna direkt feedback på sina svar.
Låt Clio Träning hjälpa till

Spara tid

Clio Träning är färdighetsträning för eleverna där de ges direkt feedback på sina svar. Rättningsarbetet tar Clio Träning hand om. Med systemet kan du snabbt och enkelt dela ut uppgifter och läxor till dina elever.

En interaktiv plattform som fungerar överallt

Alla uppgifter i systemet utgår ifrån samma interaktiva och responsiva plattform. Clio Träning ger eleverna snabb tillgång till de olika uppgifterna både hemifrån och i skolan – på mobil, läsplatta eller dator.

Följ med i dina elevers progression

Som lärare kan du följa elevernas utveckling direkt i plattfomen som uppdateras i realtid. När är en uppgift är klar kan eleven direkt se sitt personliga resultat i portalen.

Anpassa och skapa dina egna uppgifter

Systemet gör det också möjligt för dig att göra förändringar, bland annat genom att anpassa tidsram och innehåll i förhållande till elevernas individuella nivåer. Du kan även lägga in egna interaktiva och självrättande uppgifter i systemet.