Clio Uppföljning

I Clio Quiz finns Clio Uppföljning som ger dig en snabb och effektiv utvärdering av elevernas ämneskunskaper.
Få en smidig överblick över dina elevers ämneskunskaper  

Snabb och effektiv utvärdering

Clio Uppföljning innehåller ett stort utbud av uppgifter som du kan använda för att utvärdera dina elevers ämneskunskaper. Det är snabbt och effektivt, och du kan parkera rättningspennan i skrivbordslådan.

Skräddarsydda uppgifter

Skräddarsy uppgifterna till just din planering och klass. Det gör du enkelt genom att skapa egna uppföljningar eller anpassa de existerande, så att de passar perfekt till dina elever.

Smidig överblick över elevernas svar

Det finns en resultatsida i Clio Uppföljning där du kan överblicka elevernas svar. Det gör att du kan analysera deras individuella styrkor och svagheter, och sätta in åtgärder där det behövs.

Täcker läroplanens kunskapskrav

Alla uppgifter är utvalda och sammansatta av våra duktiga ämnesredaktörer. Det här garanterar att samtliga uppgifter anknyter till respektive ämnes kunskapskrav.

Testa våra ämnesportaler gratis i 30 dagar
Läs mer om funktionerna i Clio Quiz:

Clio Träning

Clio Träning gör det möjligt för dina elever att öva sina ämneskunskaper. Eftersom testen är självrättande får de direkt feedback på sina svar. Interaktivt och kul!

Clio Prov

Våra självrättande prov för högstadiet utgår från de nationella kunskapskraven. De kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som bedömningsunderlag.