Clio Prov

Clio Prov består av ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk, engelska, NO och SO för högstadiet.

Vad är Clio Prov?

Clio Prov är ett självrättande system som testar elevernas ämneskunskaper och förbereder dem inför de nationella proven i svenska, svenska som andraspråk, engelska, SO och NO. 

Proven utgår från de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne och årskurs. Det gör att du enkelt kan synliggöra kunskapsnivån hos dina elever, samt aktivera de kunskaper och förmågor som eleverna har tillägnat sig under läsåret.

Utvärdera dina elevers ämneskunskaper  

Slut på rättningsarbetet

Clio Prov är utformat för att spara tid. Dess digitala dimension gör nämligen att du slipper rätta elevernas uppgifter – det klarar systemet helt själv.

Direkt återkoppling

Clio Prov ger formativ och summativ återkoppling. Det gör att du kan individanpassa din undervisning, och eleverna blir medvetna om vad de har lärt sig.

Förbereder inför de nationella proven

Eleverna kan använda Clio Prov för att bekanta sig med ett digitalt provformat i svenska, engelska, NO och SO. Proven kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som ämnesprov.

Utformat enligt Skolverkets riktlinjer

Clio Prov är uppbyggt efter de riktlinjer som Skolverket har satt upp för nationella prov i skolan. Detta försäkrar att dina elever får bästa möjliga grund för sin praktiska provförberedelse.

Testa Clio Prov gratis i 30 dagar
Läs mer om funktionerna i Clio Quiz:

Clio Träning

Clio Träning gör det möjligt för dina elever att öva sina ämneskunskaper. Eftersom testen är självrättande får de direkt feedback på sina svar. Interaktivt och kul!

Clio Uppföljning

Summera och få formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med hjälp av vårt självrättande system för högstadiet. Det är baserat på läroplanen och kunskapskraven.