Redaktionen

Elinor Ädling
NO-redaktör
Mattias Ahlén
NO-redaktör
Andrea Augustsson
Språkgranskare
Greger Bäckman
SO-redaktör
Tobias Båth
Språkgranskare
Malin Bolin
NO-redaktör
Sophia Brorsson
Redaktionsassistent
Matilda Carlberg
Teamleader Språkgranskare
Staffan Erlandsson
Videoproducent
Jessica Hagström
NO-redaktör
Sofia Haraldsson
SO-redaktör
Angelica Hedin
Country Manager Sweden
Malin Hellros
SO-redaktör
Jonas Högberg
NO-redaktör
Mattias In De Betou
SO-redaktör
Per Karlén
Illustratör
Jessica Kurki
Illustratör
Gustav Levin
Uploader
Christina Moberg
SO-redaktör
Annie Nilsson
Copy editor
Mats Nilsson
Teamleader First Language
Julia Nyback
Teamleader Upload
Tobias Oliveras
Engelskredaktör
Henrik Persson
Språkgranskare
Julia Ryberg
Engelskredaktör
Nathalie Sandstedt
SO-redaktör
Aline Schrammar
NO-redaktör
Jenny Scodavolpe
SO-redaktör
Anni Ståhle
Svenskredaktör
Madeleine Sunnqvist
NO-redaktör
Moa Wikner
Teamleader Science