Så bestäms innehållet i våra ämnesportaler

6. mars 2018 Moa Wikner

Vad bestämmer vilket material som hamnar i våra ämnesportaler? Det berättar vår redaktör Moa Wikner mer om i det första inlägget i vår följetong om hur redaktionen arbetar och hur innehållet i våra ämnesportaler blir till.


Kärnan i vårt digitala läromedel är själva materialet. Alla våra ämnesportaler innehåller genomarbetade interaktiva texter och aktiviteter med videoklipp, bilder och ljud. De uppdateras ofta och kan handla om allt från aktuella händelser och ny forskning i teknik till klassiska grammatikövningar i svenska eller engelska.

Allt material skapas av oss redaktörer. Men hur kommer vi på vad vi ska skriva, och hur bestämmer vi vad som till slut hamnar i ämnesportalerna?

Brainstorming

Respektive redaktion i språk, NO och SO samlas regelbundet – veckovis och varje kvartal – för att se vilken typ av material vi ska producera, både på kort och lång sikt. Eftersom alla redaktörer på ett eller annat sätt har jobbat inom skolan tidigare pratar vi mycket om vad vi saknade när vi undervisade. Därefter tittar vi på möjligheterna att skapa det materialet för Clio Online.

Tillsammans brainstormar vi fram idéer genom att titta på läroplanen, aktuella händelser och feedback från er – våra användare!

Utgår från läroplanen

För oss, precis som för alla inom skolan, är läroplanen en central del av vårt arbete, och den fungerar i mångt och mycket som vår husbibel. Vi har den som utgångspunkt när vi planerar vad vi ska ta fram för material. Vi tittar både på vad vi har för material som täcker läroplanen, men även på vad vi behöver göra bättre och tydligare.

När läroplanen förändras är det viktigt för oss är att vara á jour med de ändringar som sker. Vi ser alltid till att skapa nytt eller uppdatera befintligt material som täcker eventuella tillskott i läroplanen.

Aktuella händelser

Fördelen med att jobba med digitala läromedel är att det är enkelt att ta fram nytt material efter aktuella händelser och ny forskning. Utöver våra långsiktiga produceringsplaner lämnar vi alltid utrymme för att skapa material om aktuella händelser, som aktiviteterna om #metoo, presidentvalet i USA och olympiska spelen.

Vi redaktörer gillar att hålla oss uppdaterade om vad som händer i världen, och det märks tydligt i de olika ämnesportalerna.

Feedback från er!

Sist men inte minst tittar vi alltid på vad du efterfrågar. Vi analyserar vilka aktiviteter som används mest (och minst) och samlar in den feedback som lämnas i portalerna. På varje sida kan du nämligen betygsätta aktiviteten, texten eller området och ge direkt återkoppling till redaktörerna som skriver för respektive ämnesportal. Det ger oerhört värdefull information till oss, eftersom vi använder oss av den när vi utformar nytt material. Du som användare får dessutom möjlighet att påverka materialet. Nyfiken på att veta mer? Läs om feedbackfunktionen.

Nu är det bara att skriva ihop något snabbt och publicera?

Riktigt så enkelt är det inte. Själva skapandet av materialet är det vi lägger allra störst fokus på. Vi vill ju att alla aktiviteter, texter och områden som du och dina elever använder ska hålla allra högsta kvalitet. Men det kan du läsa mer om i nästa inlägg i den här serien om hur ditt läromedel Clio Online skapas.


Moa Wikner | mowi@bonniereducation.se

Teamleader Science