Så skapas ditt favoritmaterial

15. mars 2018 Julia Ryberg

När du står i klassrummet och undervisar dina elever i engelska, kan det vara jag som har gjort texten, aktiviteten eller arbetsområdet som ni arbetar med. Men hur kom materialet från mina händer till dina? Jag heter Julia Ryberg och arbetar som engelskredaktör här på Bonnier Education. Låt mig ta dig med bakom skärmen och berätta hur det är att arbeta som redaktör på ett digitalt läromedelsförlag, och hur vi arbetar – från idé till innehåll i just din favoritportal.


Clio Online från Bonnier Education startade som ett innovativt läromedelsförlag med sikte på att göra lärarnas liv enklare och elevernas skolvardag roligare. När vi skapar innehåll till våra ämnesportaler är det hela tiden det vi har i åtanke – att hjälpa dig som lärare med din planering och att göra undervisningen intressant och spännande, för både lärare och elever.

Så hur går det till, från det att en idé uppstår till det att du står med det färdiga materialet i klassrummet. Jo, allt sker i sex steg.

Steg 1: redaktörer med lärarbakgrund

Alla våra redaktörer är tidigare lärare med flera års erfarenhet av undervisning i grundskolan. Det är en prioritering som säkerställer att vi alla är helt med på de behov som finns på skolorna.

Jag har själv arbetat som lärare i fyra år innan jag blev en del av Bonnier Education. De erfarenheter och kunskaper jag har från det har jag stor nytta av när jag ska skapa lärorikt och relevant innehåll till engelskportalen.

Steg 2: en idé föds

Mina kollegor här på redaktionen har en massa häftiga idéer. Och idéerna kan komma från många olika håll. De kan till exempel komma till oss efter en inspirerade kurs, men det är också vanligt att vi sätter upp ett projekt utifrån lärarnas eller skolornas behov.

Om det sker något stort i världen så skapar vi aktiviteter om det, så att vårt undervisningsmaterial alltid är aktuellt. För engelskportalen beställer vi även vid behov ljudfiler med olika engelskspråkiga dialekter och accenter. På så vis kan vi säkerställa att eleverna möter språket i flera variationer.

Steg 3: fixa designen

Jag och de andra redaktörerna utvecklar och förbereder alltid det akademiska innehållet, men för att göra arbetsområden och aktiviteter visuellt tilltalande och använda flera modaliteter, samarbetar vi med förlagets egna begåvade illustratörer och videoproducenter. De har många fantastiska idéer och är otroligt kompetenta när det gäller det kreativa och visuella uttrycket.

Steg 4: dags för didaktisk review

När innehållet har blivit utarbetat skickas det alltid på didaktisk granskning till en kollega på redaktionen. Vi kallar det för didaktisk review. Det här gör vi för att garantera att innehållet har hög kvalitet, men också för att säkerställa att det passar dina och dina lärarkollegors behov.

Steg 5: det sista kommatecknet

När det akademiska innehållet är på plats är det dags att skicka vidare materialet till våra duktiga språkgranskare. Även vi engelsklärare kan ju ha missat ett kommatecken någonstans …

Våra språkgranskare går noggrant igenom innehållet med sina falkblickar och återkopplar alltid till oss om det finns något att förbättra.

Steg 6: ut på portalen

Nu är innehållet redo att publiceras. Det skickas därför vidare till vår uploadavdelning, som även kontrollerar att alla länkar fungerar och att allting ser bra ut.

Och det var det! Nu är materialet redo att användas i undervisningen på din skola.

Så hur lång tid tar det egentligen att producera innehåll till Clio Online? Det varierar beroende på om det till exempel är en aktivitet eller ett arbetsområde som ska göras, eller om det finns externa författare som är involverade i processen. Men gemensamt för allt material som produceras är att det noggrant väljs ut och kvalitetssäkras, och att vi alltid utgår från den aktuella läroplanen i skapandeprocessen.

När materialet är utgivet behöver vi fortfarande testa det. Men det kan du läsa mer om i nästa inlägg i vår serie om hur ditt digitala läromedel skapas.


Julia Ryberg | jury@bonniereducation.se

Engelskredaktör