Statsbidrag för en likvärdig skola 2019

16. december 2018

Har du koll på att din skola kan använda Clio för att begära ut årets statsbidrag för en likvärdig skola? Vi har tagit reda på allt du behöver veta om bidraget.


Har du inte tillgång till vårt läromedel ännu? Prova våra portaler gratis i 30 dagar tillsammans med dina elever och kollegor.     


Under 2019 finns 3,5 miljarder kronor i statsbidrag att begära ut för insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan. Bidraget gäller för grundskolan och förskoleklass och finns att begära ut för att täcka kostnader till insatser som utförs hela året. Det är en ökning på 2,5 miljarder från förra årets bidrag! 

Vad kan jag söka för?

Bidraget är statligt finansierat och delas ut för satsningar som på olika sätt stärker likvärdig utbildning och kunskapsutveckling. Dessa insatser kan gälla allt från utveckling av systematiskt kvalitetsarbete och pedagogiskt ledarskap till digitalisering och implementering av digitala läromedel – du känner din skolas behov bäst.

Hur söker jag?

Bidraget ska begäras ut mellan 15 januari och 15 februari 2019. För att begära ut bidraget krävs att ni formulerar en plan för de insatser som ska sättas in under året. Sedan är det upp till staten att dela ut bidraget. Läs mer på Skolverket.

Hur kan jag använda Clio för att söka bidraget?

Clio består av tre delar: våra ämnesportaler, Clio Quiz med träningsuppgifter och prov samt ett planeringsverktyg. Tillsammans utgör dessa delar ett komplett läromedel som bidrar till en mer likvärdig utbildning.

Med Clios planeringsverktyg blir det enklare att bedriva likvärdig utbildning. Detta eftersom det erbjuder möjligheter att anpassa efter den enskilda elevens förutsättningar och behov, och samtidigt utmanar det och tydliggör kunskapsprogression för både dig och dina elever.

Du får bland annat följande:

  • Verktyg för att anpassa innehållet, till exempel högläsningsfunktion, möjlighet att välja alla texter i en lättläst version och ett typsnitt som kan underlätta vid dyslexi.
  • Samtliga portaler är uppbyggda utifrån ett språkutvecklande arbetssätt. Våra läsguider vägleder eleven genom texten och säkerställer läsförståelsen oavsett ämne. 
  • Möjligheter att utveckla dina elevers digitala kunskapsinhämtning genom nya interaktiva arbetssätt och ständigt uppdaterat läromedel. 
  • Anpassat läromedel för nyanlända elever. Vår portal för förberedelseklass är framarbetat för nyanlända elever och är tänkt att användas under den period då eleven slussas in i skolans ordinarie verksamhet.
  • Självrättande prov och uppföljningar som på ett likvärdigt sätt utvärderar dina elevers kunskaper. Resultaten kan du använda när du planerar din undervisning framåt och i ditt bedömningsarbete.

Sist men inte minst har alla elever rätt att få arbeta med digitala verktyg så att de kan utvecklas i sin digitala kompetens. 

Clio hjälper er med planen

Clio kan stötta er skola eller kommun att ta fram en plan för digitalisering och framgångsrik implementering av digitala läromedel, det vill säga den plan ni behöver för att kunna begära ut bidraget för likvärdig skola. Ta kontakt med en läromedelsrådgivare så hjälper vi er vidare!