Press

Du är alltid välkommen att kontakta oss, vare sig det handlar om mediekontakt, annonsmöjligheter eller något helt annat.   

Sophie Levin
Teamleader Content Marketing SE
Thomas Overholt Hansen
Kommunikations- och Marknadschef
Emil Wanhatalo Van Rijn
Content Marketing Coordinator