Press

Du är alltid välkommen att kontakta oss, vare sig det handlar om mediekontakt, annonsmöjligheter eller något helt annat.   

Thomas Overholt Hansen
Chief Marketing Officer
Emil Wanhatalo Van Rijn
Content Marketing Coordinator