Clio Biologi

Interaktiv ämnesportal i biologi för årskurs 4–9 från Bonnier Education.
Digitalt lärande – inte bara text och bilder

Allt till biologilektionen

Portalen innehåller ett brett utbud av texter och aktiviteter, allt från klassiska laborationer till fältstudier. Låt eleverna lära sig om evolutionsteorin, ekologi och mikroorganismer på ett helt nytt sätt.

Lär dig mer om Clio Biologi

Aktuellt innehåll

Ämnesportalen är alltid uppdaterad med relevanta texter och aktiviteter. Det här underlättar för dig när du ska undervisa om nya forskningsresultat och aktuella ämnen inom biologi.

Se de fördelar digital undervisning ger

Hållbarhetsperspektiv

Materialet som finns på Clio Biologi ger eleverna ett miljöperspektiv som fokuserar på hur de själva kan vara med och bidra till ett hållbart samhälle.

Läs mer om hållbar utveckling

Interaktivitet

Med Clio Biologi blir ämnet mer levande. Begrepp inom biologi beskrivs med hjälp av interaktiva modeller, vilket gör lärandet roligare och enkelare.

Läs om våra interaktiva ämnesportaler
Komplettera med Clio Uppföljning och Clio Prov

Clio Uppföljning

Summera och få formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med hjälp av vårt självrättande system för högstadiet. Det är baserat på läroplanen och kunskapskraven.

Läs mer om Clio Uppföljning

Clio Prov

Våra självrättande prov för högstadiet utgår från de nationella kunskapskraven. De kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som bedömningsunderlag.

Läs mer om Clio Prov
Intresserad av andra NO-ämnen?