Clio Förberedelseklass

Interaktiv ämnesportal för förberedelseklass från Bonnier Education.

En digital ämnesportal i samarbete med Bonnier AB

Clio Förberedelseklass vänder sig i första hand till nyanlända elever i årskurs 4–9 och språkintroduktion, och förbereder för gymnasiet. Med hjälp av texter på två olika nivåer, studiehandledningar på flera olika språk och interaktiva aktiviteter får eleverna möjlighet att utveckla sitt svenska språk.

Bonnier Education har utvecklat Clio Förberedelseklass med stöd av huvudägaren Bonnier AB och finansieras inom ramen för Bonnier Social Impact, ett initiativ där bolag inom Bonnier kan få finansiering av ägarbolaget Bonnier AB för projekt som ligger nära den egna verksamheten och som har en tydlig samhällsnytta.

Digitalt lärande – inte bara text och bilder

Tala och samtala

Genom våra egenproducerade filmer och dialogtexter får eleverna öva muntlig produktion och interaktion i vardagsnära sammanhang som att be om ursäkt, prata runt matbordet och fråga om vägen.

Läsa och skriva

Arbeta med texter om allt från alfabetet till mer avancerade texttyper som sagor och faktatexter. Eleverna får läsa och analysera olika texttyper för att sedan producera egna texter – i grupp och individuellt.

Anpassa undervisningen

Alla texter finns i en lätt och en svår version för att passa elevernas individuella läsnivå. Det finns även ett speciellt teckensnitt anpassat för elever med dyslexi och en högläsningsfunktion där eleverna själva kan välja hastighet.

Lär dig mer om våra lättlästa alternativ

Övriga skolämnen

På portalen finns bland annat texter i SO, NO och engelska. Texterna och aktiviteterna är anpassade för nyanlända som har vistats i Sverige under en längre period och är tänkta att förbereda eleverna för undervisningen i ordinarie klasser.

Komplettera med Clio Träning

Clio Träning gör det möjligt för dina eleverna att öva sina språkliga och grammatiska färdigheter. Eftersom systemet är självrättande får de direkt feedback på sina svar.