Clio Fysik

Interaktiva ämnesportaler i fysik för årskurs 4–9 från Bonnier Education.
Digitalt lärande – inte bara text och bilder

Allt till fysiklektionen

Med Clio Fysik får du allt du behöver för en komplett digital undervisning i fysik. Låt eleverna prova allt från klassiska försök med Van de Graaff-generator till interaktiva övningar.

Lär dig mer om Clio Fysik

Alltid relevant innehåll

Clio Fysik är alltid uppdaterad med relevant material. Detta underlättar när du ska undervisa om aktuella ämnen och nya forskningsresultat, bland annat om atomens uppbyggnad och universum.

Se de fördelar digital undervisning ger

Färdiga terminsplaneringar

Spara tid med våra färdiga terminsplaneringar. De utgår alla från läroplanen och är anpassade för att göra lärandet mer engagerande för dig och dina elever.

Läs mer om våra färdiga terminsplaneringar

Interaktivitet

Clio Fysik gör fysikämnet mer levande. Bland annat beskrivs begrepp inom fysik med hjälp av interaktiva modeller, vilket gör lärandet roligare och enklare.

Läs om våra interaktiva ämnesportaler
Komplettera med Clio Uppföljning och Clio Prov

Clio Uppföljning

Summera och få formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med hjälp av vårt självrättande system för högstadiet. Det är baserat på läroplanen och kunskapskraven.

Läs mer om Clio Uppföljning

Clio Prov

Våra självrättande prov för högstadiet utgår från de nationella kunskapskraven. De kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som bedömningsunderlag.

Läs mer om Clio Prov
Intresserad av andra NO-ämnen?