Clio Geografi

Interaktiva ämnesportaler i geografi för årskurs 4–9 från Bonnier Education.
Digitalt lärande – inte bara text och bilder

Allt till geografilektionen

Våra redaktörer skapar mängder av texter och aktiviteter som handlar om bland annat geografiska informationssystem, aktuella hållbarhetsfrågor och fältstudier.

Lär dig mer om Clio Geografi

Alltid relevant innehåll

Portalerna är alltid uppdaterade med relevanta texter och aktiviteter. Detta ger dig uppdaterat material till dina lektioner, vilket underlättar när du ska undervisa om aktuella händelser.

Se de fördelar digital undervisning ger

Fältstudier

Clio Geografi erbjuder en stor variation av fältstudier som kan användas i miljöer överallt i Sverige, antingen med smartphone eller penna och papper. Fältstudierna är progressiva i svårighetsgrad alltefter årskurs.

Interaktivitet

Portalernas många texter, bilder, interaktiva kartor och medielänkar gör geografiundervisningen mer levande. Detta motiverar eleverna till att lära sig mer, vilket stärker deras kunskaper i ämnet.

Mer om våra interaktiva ämnesportaler

Clio Uppföljning

Summera och få formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med hjälp av vårt självrättande system för högstadiet. Det är baserat på läroplanen och kunskapskraven.

Läs mer om Clio Uppföljning

Clio Prov

Våra självrättande prov för högstadiet utgår från de nationella kunskapskraven. De kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som bedömningsunderlag.

Läs mer om Clio Prov