Clio Historia

Interaktiva ämnesportaler i historia för årskurs 4–9 från Bonnier Education.
Digitalt lärande – inte bara text och bilder

Allt till historialektionen

Med Clio Historia får du fantastiska möjligheter att bedriva allsidig och involverande undervisning. Portalens många texter, bilder och medielänkar gör historieundervisningen levande för eleverna, vilket stärker deras kunskaper i ämnet.

Lär dig mer om Clio Historia

Alltid relevant innehåll

Clio Historia är alltid uppdaterad med relevanta texter om bland annat historiebruk, källkritik och historiska källor. Detta ger dig ett uppdaterat material till dina lektioner och underlättar för en undervisning som relaterar till aktuella händelser.

Se de fördelar digital undervisning ger

Anpassa undervisningen

Alla texter på Clio Historia finns i en lätt och svår version för att passa elevernas individuella läsnivå. Det finns även ett speciellt teckensnitt anpassat för elever med dyslexi och en högläsningsfunktion där eleverna själva kan välja hastighet.

Lär dig mer om våra lättlästa alternativ

Historiebruk

Ge eleverna kunskap om historierna bakom historia. Hur blir historia till och hur uppkommer olika källor? Clio Historia lägger fokus på begreppen kontinuitet och förändring, och hjälper dig i undervisningen om historiebruk.

Komplettera med Clio Uppföljning och Clio Prov

Clio Uppföljning

Summera och få formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med hjälp av vårt självrättande system för högstadiet. Det är baserat på läroplanen och kunskapskraven.

Läs mer om Clio Uppföljning

Clio Prov

Våra självrättande prov för högstadiet utgår från de nationella kunskapskraven. De kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som bedömningsunderlag.

Läs mer om Clio Prov