Clio Religionskunskap

Interaktiva ämnesportaler i religionskunskap för årskurs 4–9 från Bonnier Education.
Digitalt lärande – inte bara texter och bilder

Allt till religionskunskapen

I portalerna hittar du allt du behöver för en komplett digital undervisning i religionskunskap. Materialet behandlar bland annat livsåskådning, reflektion och identitet, och innehåller ett brett utbud av interaktiva aktiviteter som utvecklar elevernas förmågor i ämnet.

Lär dig mer om Clio Religionskunskap

Alltid relevant innehåll

Med Clio Religionskunskap har du alltid tillgång till uppdaterat material som du kan använda på dina lektioner. Det här gör att det blir enklare för dig att undervisa om religionernas roll i aktuella politiska skeenden och konflikter.

Se fördelarna med digital undervisning

Anpassa undervisningen

Alla texter finns i en lätt och svår version för att passa elevernas enskilda läsnivå. Det finns även ett speciellt teckensnitt anpassat för elever med dyslexi och en högläsningsfunktion där eleverna själva kan välja hastighet.

Lär dig mer om våra lättlästa alternativ

Färdiga terminsplaneringar

Portalerna innehåller flera färdiga terminsplaneringar. Undervisa om allt från etiska dilemman till humanism och världsreligioner. Med hjälp av planeringsverktyget kan du även bygga egna planeringar som passar dig och dina elever.

Läs mer om våra färdiga terminsplaneringar
Komplettera med Clio Uppföljning och Clio Prov

Clio Uppföljning

Summera och få formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med hjälp av vårt självrättande system för högstadiet. Det är baserat på läroplanen och kunskapskraven.

Läs mer om Clio Uppföljning

Clio Prov

åra självrättande prov för högstadiet utgår från de nationella kunskapskraven. De kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som bedömningsunderlag.

Läs mer om Clio Prov