Clio Samhällskunskap

Interaktiv ämnesportal i samhällskunskap för årskurs 4–9 från Bonnier Education.
Digitalt lärande – inte bara text och bilder

Allt till lektionen i samhällskunskap

Clio Samhällskunskap är interaktiv, med videoklipp, bilder och multimodala texter som bjuder in till ett aktivt lärande. Detta gör eleverna mer engagerade, vilket kan förbättra deras kunskaper inom ämnet.

Lär dig mer om Clio Samhällskunskap

Alltid relevant innehåll

Portalen lär eleverna att vara källkritiska i det digitala samhället och gör det lättare för dig att undervisa om aktuella händelser. Den är alltid uppdaterad med relevanta texter skrivna av våra egna redaktörer.

Se de fördelar digital undervisning ger

Anpassa undervisningen

Alla texter finns i en lätt och svår version, för att passa varje enskilt elev. Det finns även ett speciellt teckensnitt anpassat för dyslektiker och en högläsningsfunktion där eleverna själva kan välja hastighet.

Lär dig mer om våra lättlästa alternativ

Färdiga terminsplaneringar

Identiteter, välfärdsstrukturer, etiska dilemman och mänskliga rättigheter är ett litet urval av de planeringar som finns på Clio Samhällskunskap. Du kan även göra en egen planering med hjälp av planeringsverktyget.

Läs mer om våra färdiga terminsplaneringar
Komplettera med Clio Uppföljning och Clio Prov

Clio Uppföljning

Summera och få formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med hjälp av vårt självrättande system för högstadiet. Det är baserat på läroplanen och kunskapskraven.

Läs mer om Clio Uppföljning

Clio Prov

Våra självrättande prov för högstadiet utgår från de nationella kunskapskraven. De kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som bedömningsunderlag.

Läs mer om Clio Prov