Clio Svenska och svenska som andraspråk

Interaktiva ämnesportaler från Bonnier Education i svenska för årskurs 4–9.
Digitalt lärande – inte bara text och bilder

Alltid relevant innehåll

Clio Svenska och Clio Svenska som andraspråk är alltid uppdaterade med relevanta texter och aktiviteter. Det här gör det lättare för dig att undervisa om aktuella händelser i världen.

Se de fördelar digitala läromedel ger

Färdiga terminsplaneringar

Spara tid med våra färdiga terminsplaneringar. De utgår alla från läroplanen och är anpassade för att göra lärandet roligt och engagerande, både för dig och för dina elever.

Läs mer om våra färdiga terminsplaneringar

Sätt fokus på läsförståelsen

I Clios svenskportaler kan du gå på djupet med dina elevers läsförståelse. Med hjälp av våra interaktiva läsguider får dina elever stöd till sin läsförståelse både före, under och efter arbetet med en text.

Mer om våra läsguider

Anpassad undervisning

Anpassa undervisningen för elever på olika nivåer. Portalerna är utrustade med uppläsningsfunktion, lätta och svåra textversioner och ett teckensnitt anpassat för dyslektiker.

Lär dig mer om våra lättlästa alternativ
Clio Svenska som andraspråk på köpet

När du abonnerar på Clio Svenska får du även tillgång till Clio Svenska som andraspråk. Portalen går hand i hand med Clio Svenska, men uttryck och företeelser förklaras mer. Det går alltså lika bra att använda Clio Svenska som andraspråk separat, som att använda portalen i den ordinarie svenskundervisningen tillsammans med Clio Svenska. Det här gör att alla elever kan tillgodose sig samma kunskapsinnehåll, men på en nivå som passar varje enskilt individ.

Komplettera med Clio Quiz

Clio Träning

Clio Träning gör det möjligt för dina eleverna att öva sina språkliga och grammatiska färdigheter. Eftersom systemet är självrättande får de direkt feedback på sina svar.

Clio Uppföljning

Summera och få formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med hjälp av vårt självrättande system för högstadiet. Det är baserat på läroplanen och kunskapskraven.

Clio Prov

Våra självrättande prov för högstadiet utgår från de nationella kunskapskraven. De kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som bedömningsunderlag.