Clio Teknik

Interaktiva ämnesportaler i teknik för årskurs 4–9 från Bonnier Education.
Digitalt lärande – inte bara text och bilder

Allt till tekniklektionen

Med Clio Teknik får du allt behöver för en komplett digital undervisning i teknik. Portalerna har ett brett utbud av undervisningsmaterial, allt från klassiska försök med elevbyggen till interaktiva övningar.

Lär dig mer om Clio Teknik

Alltid relevant innehåll

Portalerna är alltid uppdaterade med relevanta texter och aktiviteter. Det här underlättar för dig när du ska undervisa om nya forskningsresultat och aktuella ämnen inom teknik.

Se de fördelar digital undervisning ger

Färdiga terminsplaneringar

Med hjälp av terminsplaneringarna kan du planera hela årets undervisning. I planeringsverktyget kan du även lägga till egna moment och skapa en planering som är skräddarsydd efter dina behov.

Läs mer om våra färdiga terminsplaneringar

Interaktivitet

Ämnesportalerna innehåller mängder av interaktivitet som stimulerar elevernas lärande. I en aktivitet får eleverna till exempel styra ett vindkraftverk och en solpanel för att ge ström till några hem.

Läs om våra interaktiva ämnesportaler
Komplettera med Clio Uppföljning och Clio Prov

Clio Uppföljning

Summera och få formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med hjälp av vårt självrättande system för högstadiet. Det är baserat på läroplanen och kunskapskraven.

Läs mer om Clio Uppföljning

Clio Prov

Våra självrättande prov för högstadiet utgår från de nationella kunskapskraven. De kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som bedömningsunderlag.

Läs mer om Clio Prov
Intresserad av andra NO-ämnen?