Snart här: Ett nytänkande läromedel i matematik för årskurs 4–9

Var först med att prova!

Vill du veta mer om vår matteportal och vill du prova den först av alla? Och vill du också kanske vara med att påverka utvecklingen framöver? Ge oss din mejladress, så är du med på tåget.

  

Nyhet: Clio Matematik 

Hur vill du helst lära dig om sannolikhet och kombinatorik – i en övningsbok eller med hjälp av en enarmad bandit? Vi väljer det senare.

Ännu en ekvation, ännu ett bråk ... Matematik är mer än att räkna rutinuppgifter, lösa ekvationer och hitta rätt svar. Det är mycket mer! Det är ett sätt att tänka och kommunicera på, och det är visionen bakom vår nya matematikportal. 

I Clio Matematik får eleverna arbeta med problemlösning och undersökande matematik, och fokus ligger på processen så att eleverna förstår resultatet bättre. Det är matematik som utvecklar elevernas förmågor. 

Utveckla tänkandet bakom och bortom skärmen
Vi frågar inte bara eleverna vad 1 m3 vatten kostar för villaägare i Hudiksvall, när priset är 11,92 öre per liter. Vi vill även att eleverna ska ta reda på varför och hur. Varför ska du veta något om vattenkonsumtionen hemma? Hur kan du minska din vattenkonsumtion? Varför är det prisskillnader på vatten i Sverige?

Vi kombinerar problemlösning och undersökande matematik med teori och träningsuppgifter. Vi vill att eleverna ska utveckla sitt sätt att tänka, kommunicera och resonera om matematik. De ska få möjlighet att arbeta både bakom och bortom skärmen. Då får vi med alla, även de som inte kan formler utantill. 

Differentierat material
Med problemlösning och undersökande matematik blir materialet differentierat. Och med hjälp av ledtrådar, träning och teori kan eleven själv anpassa matematiken till den nivå hen befinner sig på. I lärarguider föreslår vi andra differentieringsmöjligheter – och som lärare kan du följa eleverna i processen och se deras resultat.

Detta gör att du kan fokusera på progression och undervisning, i stället för att behöva vara överallt på samma gång.

Matematik utifrån Lgr 11 – och vardagen
På matematikportalen lär sig eleverna matematik baserat på det centrala innehållet, kunskapskraven och förmågorna i Lgr 11. Men ännu viktigare är att eleverna lär sig matematik som de behöver i vardagen och i framtiden. Det tycker vi är logiskt!

Clio Matematik lanseras i mars 2019 för åk 79 och i augusti 2019 för årskurs 46.

Vad är Clio Matematik?

Matematik som utvecklar förmågor

Clio Matematik lägger fokus på problemlösning och undersökande matematik. Med andra ord betonar vi processen, inte bara resultatet.

Digitala och analoga element

Clio Matematik kombinerar digitala läromedels fördelar – interaktivitet, differentiering och direkt feedback på träningsuppgifter med mängder av aktiviteter bortom skärmen som tränar deras kollaborativa förmågor.

Meningsfullt och relevant

Vi vill göra matematik meningsfullt och relevant för alla elever. Det gör vi genom att använda övningar som ligger nära deras vardag och sammanhang som de kan relatera till.

Differentiering och stödstrukturer

Med Clio Matematik får du didaktiska överväganden och förslag på hur du kan differentiera undervisningen för att möta eleverna på deras nivå och erbjuda dem olika vägar på deras matematikresa.

Allt eleven behöver på ett ställe

Clio Matematik kombinerar problemlösning och undersökande matematik med teori och träningsuppgifter. Du och dina elever har allt på ett ställe, vilket bland annat ger eleverna fler vägar till hjälp och mer stöd i sitt lärande.