Clio Quiz

Säg hej då till långt rättningsarbete – säg hej till självrättande uppgifter, prov och träningsövningar.
Vilka typer av uppgifter får du?

Clio Träning

Clio Träning gör det möjligt för dina elever att öva sina ämneskunskaper. Eftersom testen är självrättande får de direkt feedback på sina svar. Interaktivt och kul!

Clio Uppföljning

Summera och få återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med hjälp av självrättande test. Testen är baserade på läroplanen och kunskapskraven.

Clio Prov

Självrättande prov för högstadiet som utgår från kunskapskraven. Använd som kartläggning, som förberedelse för de nationella proven eller som bedömningsunderlag.
Fördelarna med Clio Quiz

Mer tid till annat

Få lärare gläds över att rätta uppgifter över helgen. Uppgiftssystemet rättar uppgifterna själv och ger dig en överblick över alla elevers svar.

Enklare att differentiera

Uppgiftssystemets resultatsida ger dig resultat på både klass- och elevnivå. Det gör det enkelt för dig att ha koll på enskilda elevers styrkor och svagheter så att du enklare kan anpassa undervisningen.

Uppgifter på ditt sätt

Förutom att välja bland de färdiga uppgifterna kan du skapa egna multimodala uppgifter med bilder och ljud. Bara din fantasi sätter gränserna.

Förberedda elever

Dina elever kan plugga överallt – i skolan, hemma och på tåget till släktträffen. Det gör dem säkrare och mer förberedda för proven.

Vem har skapat uppgifterna?

Uppgifterna är skapade av både våra egna redaktörer och externa författare. Våra redaktörer har en lång erfarenhet inom grundskolan och har sett till att alla uppgifter håller hög standard.

Du kan alltid vara säker på att uppgifterna lever upp till ämnets mål och kunskapskrav.

Och om du inte gillar dem, kan du enkelt göra egna.