Slipp tidskrävande rättningsarbete

Lär dig mer om vårt interaktiva och självrättande system som ger eleverna direkt feedback på sina svar.
Låt Clio Träning hjälpa dig

Spara tid

Clio Träning är färdighetsträning för eleverna där de ges direkt feedback på sina svar. Rättningsarbetet tar Clio Träning hand om. Med systemet kan du snabbt och enkelt dela ut uppgifter och läxor till dina elever.

Interaktiv plattform som fungerar överallt

Alla uppgifter utgår ifrån samma interaktiva och responsiva plattform. Det gör att eleverna har tillgång till de olika uppgifterna både hemifrån och i skolan – på mobil, läsplatta eller dator.

Följ dina elevers progression

Som lärare kan du följa elevernas utveckling direkt, eftersom Clio Träning uppdateras i realtid. Det gör också att eleven kan se sitt resultat direkt när hen är klar med en uppgift.

Anpassa och skapa egna uppgifter

I Clio Träning kan du justera uppgifterna, bland annat genom att ändra tidsramen och anpassa innehållet efter elevernas individuella kunskaper. Du kan även lägga in egna uppgifter.

Testa våra ämnesportaler gratis i 30 dagar
Läs mer om funktionerna i Clio Quiz:

Clio Uppföljning

Summera och få formativ återkoppling på dina elevers ämneskunskaper med hjälp av vårt självrättande system för högstadiet. Det är baserat på läroplanen och kunskapskraven.

Clio Prov

Våra självrättande prov för högstadiet utgår från de nationella kunskapskraven. De kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som bedömningsunderlag.